31 stycznia 2017

Raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy

  • plany działań na rzecz zatrudnienia
  • strategia zatrudnienia
  • raporty z realizacji strategii zatrudnienia