31 stycznia 2017

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce to wprowadzony ustawą zbiór zasad, standardów, nowych funkcji oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów (osób i instytucji)związanych z nadawaniem kwalifikacji.

Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji:

  • kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym – nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego
  • kwalifikacje „uregulowane”, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa (poza formalną edukacją)
  • kwalifikacje „rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa

Korzyści Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:

  • pozwala ocenić i porównać, ile są warte poszczególne dyplomy czy certyfikaty
  • pozwala trafniej wybrać szkołę, uczelnię
  • pozwala lepiej planować karierę zawodową, zmiany zawodu lub branży
  • uznawanie kompetencji zdobytych poza szkołą i uczelnią
  • przedstawianie posiadanych kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały dla pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na portalu Zintegrowany System Kwalifikacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.