1 września 2023

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – perspektywy – wyzwania na przyszłość

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym filmem dotyczącym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w polskich szkołach. W tym odcinku poruszamy temat perspektyw i wyzwań w obszarze pomocy psychologicznej najmłodszym. Materiał został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy ze specjalistami, którzy na co dzień z pracują z uczniami przeżywającymi różne trudności i kryzysy natury psychicznej.

Bycie blisko tu i teraz oraz budowanie zaufania

O działaniach na rzecz zdrowia psychicznego mówi się w przestrzeni publicznej coraz częściej. Uwaga i troska o najmłodszych to najlepsze, co można ofiarować dzieciom i młodzieży na co dzień, nie tylko od święta. Warto, aby rodzice każdego dnia pamiętali o tym, jak ważna jest rola aktywnego słuchania potrzeb swoich pociech i bycie blisko nich.

Kiedy dorośli widzą gorsze samopoczucie swoich dzieci, wystarczy zapytać – jak się dzisiaj czujesz? Jak mogę Ci pomóc? Czasem odpowiedź nie jest precyzyjna i jednoznaczna, ale aktywne wysłuchanie, wsparcie i powiedzenie – jestem przy Tobie mimo wszystko – jest bardzo ważne dla drugiej strony. W ten sposób powstaje bezpieczna więź z dorosłym.

– Komunikacja jako podstawa, dialog, zauważenie tego drugiego człowieka całościowo i bycie wyczulonym na to wszystko, co się dookoła nas dzieje, dlatego, że dzieci i młodzież trafiają do specjalistów wtedy, kiedy zaczynają dorosłym przeszkadzać. Więc wtedy, kiedy są to dzieci lękowe, depresyjne, siedzące cicho na lekcji, może dobrze się uczące, które w domu nie powodują żadnych problemów, bo zamkną się w pokoju i nie przeszkadzają, nie hałasują, nie biegają, nie rozrabiają. To takie dziecko nie trafia do poradni, nie trafia do specjalisty. Trafi wtedy, kiedy przeszkadza dorosłym – podkreśla Monika Surawska, psycholog  w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Holistyczne podejście do zdrowia

Świadomość kryzysów emocjonalnych i potrzeba przepracowania ich u specjalistów jest już coraz większa. Cieszy fakt, że coraz więcej osób zgłasza się do psychologów  z potrzebą zdiagnozowania problemu i znalezienia najlepszego wyjścia z problematycznej sytuacji. Pomoc specjalistyczna jest nieocenioną metodą, która pozwala na powrót do wewnętrznego spokoju i szczęścia.

– Ze strony społecznej na pewno wzrosła świadomość tego, że zdrowie powinno być traktowane w sposób holistyczny. Zdrowie to nie tylko nasze serce, ręce i nogi, ale również nasza głowa, nasze emocje, nastroje. Znacząco wzrosła potrzeba konsultacji, rozmowy, potrzeba wiedzy na temat tego, co dzieje się z nami, z naszym dzieckiem. Czyli taka świadomość dotycząca stanu psychicznego – mówi Joanna Wejs-Pruszko, psycholog w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży.

Współpraca rodziców, wychowawców i specjalistów

Bez wątpienia to rodzina jest najważniejszą przestrzenią wychowawczą. To tutaj tworzą się pierwsze więzi emocjonalne, kształtujące od najmłodszych lat osobowość człowieka. Zaniedbane relacje z najbliższymi stanowią zawsze główną przyczynę potencjalnych problemów emocjonalnych, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do późniejszych kryzysów.

Środowisko rodzinne często jednak potrzebuje wsparcia w pracy wychowawczej, aby jeszcze pełniej przygotować najmłodszych do odnalezienia się we współczesnym świecie. Rodzi się zatem pilna potrzeba współpracy między rodzicami a szkołą. Instytucje edukacyjne są równie istotne w procesie wychowania młodego pokolenia. W wielu przypadkach niezbędna jest także konsultacja specjalistyczna. Warto zwrócić uwagę, że odpowiednio wcześnie przeprowadzona interwencja kryzysowa u szkolnego psychologa może w znaczącym stopniu przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu i zminimalizowania problemów. Współpraca rodziców, opiekunów i terapeutów w tym zakresie stanowi jeden z fundamentalnych sukcesów wsparcia emocjonalnego.

– Musimy dać rodzicom większe uprawnienia również w szkole, co do kontroli treści, które są w szkołach przekazywane, bo w ten sposób uświadamiamy rodzicom również zagrożenia, których nie byli świadomi – podkreśla Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

Tematyka podejmowana w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczy szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży.

Źródło: MEiN