sierpień 2023

25 sierpnia 2023

„Bezpiecznie w szkole i po szkole” – nowa inicjatywa edukacyjna MEiN

Blisko 5 tys. uczniów z całej Polski będzie mogło wziąć udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych o bezpieczeństwie w trakcie zajęć rekreacyjnych po szkole. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i odbędą się: 27 września, 11 października i 15 listopada w parku rozrywki Mandoria. Założenia nowej inicjatywy edukacyjnej „Bezpiecznie w szkole i po […]

24 sierpnia 2023

IV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej”

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską, zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej – edycja IV”. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. […]

24 sierpnia 2023

Spotkanie kierownictwa MEiN z kuratorami oświaty

W dniu 23 sierpnia 2023 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski spotkali się z kuratorami oświaty. Głównym tematem rozmów były przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W spotkaniu uczestniczył Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł. Podczas spotkania dyskutowano na temat nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od […]

23 sierpnia 2023

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Ruszają dostawy laptopów dla czwartoklasistów!

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli! Już we wrześniu w ramach bezpłatne laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Z kolei w październiku startuje program „Laptop dla nauczyciela”. Podczas konferencji prasowej ministrowie Przemysław Czarnek i Janusz Cieszyński podsumowali dotychczasowy przebieg realizacji założeń ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji […]

23 sierpnia 2023

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną placówkę: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę i rodzaj placówki, datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, adres siedziby placówki oraz innych lokalizacji […]

18 sierpnia 2023

Lekcja: Enter – projekt grantowy dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz metodyki zastosowania TIK w procesie dydaktycznym. Jest on realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange, […]

18 sierpnia 2023

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły województwa wielkopolskiego  Dotyczy: opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie […]

17 sierpnia 2023

Program Laboratoria Przyszłości – zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo, zapraszamy do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk realizowanych w oparciu o sprzęt i wyposażenie dostarczone w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Termin nadsyłania zgłoszeń 30 września 2023 roku. Dla pełnej jasności dodamy, że dobre praktyki to wszystkie te sposoby działań edukacyjnych, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, […]