lipiec 2023

27 lipca 2023

Wyrażanie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia zajęć oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2023/2024

Załączniki Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia na danym stanowisku w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-07-27, rozmiar: 211 KB Procedura wyrażania zgody przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie w szkołach osób niebędących nauczycielami w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-07-27, rozmiar: 209 KB Pobierz wszystkie […]

25 lipca 2023

„Poznaj Polskę na sportowo” – edycja 2023. Ruszyły zapisy!

Ruszyły zapisy do kolejnej edycji „Poznaj Polskę na sportowo”. To wspólne przedsięwzięcie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pilotażowej edycji projektu wzięło udział blisko 20 tys. uczniów, którzy wyjechali na 62 mecze. „Poznaj Polskę na sportowo” 2023 „Poznaj Polskę na sportowo” to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które […]

21 lipca 2023

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia, historia i wos, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, pedagogika specjalna, […]

18 lipca 2023

Rekrutacja do szkół w systemie kształcenia na odległość – ORPEG

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i chcesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Szkoły w systemie kształcenia na odległość ORPEG Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej Liceum im. Komisji Edukacji […]

18 lipca 2023

Laptopy dla czwartoklasistów i bony dla nauczycieli

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy, a nauczyciele dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest kolejnym etapem w unowocześnieniu procesu dydaktycznego w polskich szkołach. Laptopy […]

17 lipca 2023

Oferta programowa i edukacyjna Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach

Szanowni Państwo, przekazujemy ofertę programową oraz edukacyjną Centrum Edukacji Medialnej w Kielcach, która wspiera nauczycieli szkół w realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji medialnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.   Załączniki Oferta_edukacyjna_2023 Data: 2023-07-17, rozmiar: 9 MB Oferta_CEM Data: 2023-07-17, rozmiar: 5 MB Pobierz wszystkie pliki

13 lipca 2023

Wstęp Kuratorium Oświaty w Poznaniu to urząd, który pomaga wykonywać zadania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Działamy na terenie województwa wielkopolskiego. Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest podzielone na części, które nazywamy wydziałami. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Mamy też swoje oddziały w innych miastach. Te oddziały nazywamy delegaturami. Delegatury znajdziesz w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. […]

11 lipca 2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji oraz wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki. Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym […]