lipiec 11, 2023

11 lipca 2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji oraz wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie, uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, matematyki. Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym […]