11 lipca 2023

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie organizacji oraz wymagań stawianych uczestnikom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

uprzejmie informuję, iż na terenie województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 przeprowadzone zostaną konkursy przedmiotowe z następujących przedmiotów:

  • biologii,
  • chemii,
  • fizyki,
  • geografii,
  • historii,
  • języka angielskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka polskiego,
  • matematyki.

Celem konkursów jest: rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów; rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; tworzenie pozytywnego i twórczego współzawodnictwa uczniów i ich szkół; promowanie nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

Jednocześnie informuję, że działając zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036), regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 wraz z harmonogramem i pozostałymi załącznikami będzie publikowany na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w terminie do 30 września 2023 r.

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.33.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. dotyczącym organizacji 10 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

Załączone opracowania, w miarę upływającego czasu, mogą być aktualizowane i uzupełniane do 31 sierpnia 2023 r. Dlatego prosimy o śledzenie informacji o ewentualnych aktualizacjach zakresów wymagań ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, turnieje/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Informacji udzielają Przewodniczący Wojewódzkich Komisji Konkursowych: 

lp Symbol Przedmiot Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej adres e-mail
1. WKB Biologia Karolina Sokołowska Sokolowska14@gmail.com
2. WKCh Chemia Anna Foltyńska A.Foltynska@lelewel.poznan.pl
3. WKF Fizyka Barbara Kochner Barbara.Kochner@zsb1.poznan.pl
4. WKG Geografia Łukasz Chudziak chudziakluk@gmail.com
5. WKH Historia Przemysław Balwiński przemyslaw.balwinski@zso2.pl
6. WKJA Język angielski Marzena Rosińska marzenarosinska@wp.pl
7. WKJH Język hiszpański Anna Zimnowodzka AZimnowodzka@go2.pl
8. WKJN Język niemiecki Ksenia Herbst- Buchwald Ksenia.Herbst@odnpoznan.pl
9. WKJP Język polski Magdalena Kalemba-Borowczak wkjp.poznan@gmail.com
10. WKM Matematyka Roma Mazurek R.Mazu@wp.pl

oraz

Sylwia Kowalewska inspektor
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 089, adres e-mail: s.chruscinska@ko.poznan.pl

Izabela Szmigiero starszy inspektor
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 124, adres e-mail: i.szmigiero@ko.poznan.pl

Załączniki