sierpień 18, 2023

18 sierpnia 2023

Lekcja: Enter – projekt grantowy dla nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są bezpłatne szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych oraz metodyki zastosowania TIK w procesie dydaktycznym. Jest on realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ze środków Unii Europejskiej i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, przez partnerstwo w składzie: Fundacja Orange, […]

18 sierpnia 2023

Opiniowanie zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola i szkoły województwa wielkopolskiego  Dotyczy: opiniowania zmian do zatwierdzonych arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia do dnia 30 września br. zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, na podstawie […]