sierpień 23, 2023

23 sierpnia 2023

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Ruszają dostawy laptopów dla czwartoklasistów!

Wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli! Już we wrześniu w ramach bezpłatne laptopy dotrą do 290 tys. 64 uczniów z 50 regionów, w których rozstrzygnięto przetargi. Z kolei w październiku startuje program „Laptop dla nauczyciela”. Podczas konferencji prasowej ministrowie Przemysław Czarnek i Janusz Cieszyński podsumowali dotychczasowy przebieg realizacji założeń ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji […]

23 sierpnia 2023

Opinia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe – dotyczy niepublicznej placówki

Wniosek o wydanie opinii składa: osoba prawna lub fizyczna, która chce założyć niepubliczną placówkę: młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. Wniosek powinien zawierać: oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby, nazwę i rodzaj placówki, datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, adres siedziby placówki oraz innych lokalizacji […]