wrzesień 13, 2023

13 września 2023

Konkurs NBP na pracę pisemną – Mikołaj Kopernik i jego dokonania w dziedzinie ekonomii

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, który organizuje Narodowy Bank Polski. Tematyka prac konkursowych nawiązuje do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika i jego dokonań w dziedzinie ekonomii. Cele inicjatywy, wśród których są m.in. pogłębianie wiedzy oraz popularyzowanie edukacji […]

13 września 2023

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023

W dniach 5-9 września 2023 r. odbyły się zawody EuroSkills Gdańsk 2023. Była to VIII edycja EuroSkills – największego w Europie wydarzenia w obszarze kształcenia zawodowego i doskonalenia umiejętności, które odbywa się co dwa lata. 600 zawodników z 32 krajów brało udział w 43 konkursach i pokazach umiejętności oraz zawodów. Kibicowało im około 100 tys. […]

13 września 2023

„Doceń lokalność!” – obchody Dnia Krajobrazu, 20 października 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu. Święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia ludzi, w tym roku szczególną uwagę zwraca […]

13 września 2023

Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”

Szanowni Państwo, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) tematyczny Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”. Jest to konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. […]

13 września 2023

Lista konkursów tematycznych – rok szkolny 2023/2024

Uwaga! Lista konkursów tematycznych nie jest tożsama z Wykazem zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a wpis umieszczony na przedmiotowej liście nie jest równoznaczny z konkursami, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa […]