9 listopada 2023

Grzegorz Kotłowski – profesor oświaty 2023

Pan Grzegorz Kotłowski to nauczyciel języka polskiego z 26-letnim stażem, autor artykułów i scenariuszy lekcyjnych, instruktor teatralny, animator medialny współpracujący z uczniami i studentami, doradca metodyczny współpracujący z nauczycielami, prelegent biorący udział w konferencjach naukowych, wykładowca akademicki, prowadził autorski program telewizyjny poświęcony książkom.

W czasie pandemii COVID 19 wziął udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Ponadpodstawowa z TVP. Przeprowadził ponad sześćdziesiąt lekcji, w których przywracał lektury szkolne codziennemu doświadczeniu ucznia, wskazując jak można myśleć literaturą i że jest to możliwe. Jako ówczesny doradca metodyczny w poznańskim ODN-ie prowadził lekcje otwarte nie w szkole, ale w TVP przestrzeni dostępnej i dla nauczycieli, i dla uczniów.

W 2015 roku wziął udział w projekcie „Dom warty Poznania” zrealizowanym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 106, ul. Janickiego 22. Od września do grudnia prowadził warsztaty medialne, których efektem końcowym był film zrealizowany przez młodzież, wyświetlony w kinie Rialto. Wielu uczestników miało negatywne doświadczenia: i rodzinne, i te związane z pobytem w różnego typu ośrodkach wychowawczych. Chłopcy realizując film, nadali swojej opowieści o domu osobisty klimat i kierunek, a odpowiadając na pytania widzów, po seansie, udowodnili, że działania artystyczne mają moc zmiany.

Jako operator kamery rejestrował wyjazd do Katynia zorganizowany przez Stowarzyszenie Memoramus, zrealizował film pt: Trzy spojrzenia. Jacek Kubiak dokumentalista i dziennikarz wykorzystał materiał zrealizowany podczas tego wyjazdu w swoim filmie pt: Kto nie zna ojca twarzy.

Pan Grzegorz Kotłowski przez wiele lat był współpracownikiem Filmowej Akademii Młodych – pisał scenariusze lekcji wydawanych w Vademecum nauczyciela Poznańskiej Fundacji Filmowej.

Jako animator Pan Grzegorz Kotłowski kultury stworzył w VI LO w Poznaniu telewizję PADER TV. Założył i prowadził grupę teatralną KÓŁKO TFO. Uczniowie w swoich spektaklach podejmowali trudne i aktualne problemy, szczególnie ważne w środowisku młodzieży. Zespół występował na festiwalach w całej Polsce i zdobywał liczne nagrody, m.in. nagrodę jury na I Poznańskim Festiwalu Teatrów Licealnych „Marcinek 2001”. W rodzimym mieście, Poznaniu, Kółko TFO prezentowało swoje spektakle podczas trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta (Masacrum, Quake 2000, Ojciec – historia pewnej rodziny – ten ostatni spektakl wystawiany był także w Teatrze 8 Dnia). Jest współautorem scenariusza wraz z aktorką i reżyserką spektaklu  Haliną Chmielarz, sztuki „Czemu nie dajesz mi spać”.

Pan Grzegorz Kotłowski był koordynatorem i pomysłodawcą konkursu literackiego CARPE DIEM – wydania książkowe: Do raju bram Poznań 2002, To jest moja arena Poznań 2001.

W 2006 Grzegorz Kotłowski był koordynatorem konkursu poetyckiego z okazji 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 – wydanie książkowe: Pragnienie wolności Poznań 2006.

Pan Grzegorz Kotłowski przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (OLiJP). Trzy uczennice zdobyły tytuł finalistki zawodów centralnych (2005, 2015, 2019).

Pan Grzegorz Kotłowski organizował happeningi w środkach komunikacji publicznej z udziałem młodzieży związane z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, zakorzeniał młodych ludzi w lokalnej historii, poprzez bezpośrednie doświadczenie. Uczniowie VI LO krążyli po Poznaniu specjalnym wojennym tramwajem i rozdawali ulotki przypominające treść przemówienia generała Jaruzelskiego. Ich koledzy w mundurach milicyjnych inscenizowali to co zwykle robiło ZOMO.

W 2017 uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Prowadził warsztaty: Lejek norymberski, czyli jak uniknąć nudy w szkole.

Grzegorz Kotłowski w trakcie nauczania online sprecyzował metodę nauczania opartą na wykorzystaniu gry fabularnej w nauczaniu literatury. Lekcje prowadzone w ten sposób stają się wspólnym przeżywaniem przygody, w trakcie której uczniowie są postawieni w podobnych sytuacjach, które przeżywają bohaterowie literaccy, ale mogą podejmować inne decyzje i sprawdzać ich konsekwencje.

W 2018 Pan Grzegorz Kotłowski współtworzył z Alicją Dzisevicz audycję radiową poświęconą Mickiewiczowi zrealizowaną w Wilnie (Radio Poznań).

W 2019 roku podczas Konferencji Naukowej UAM Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle osiągnięć nauk edukacyjnych i psychologicznych, przedstawił wyniki swoich badań i przemyśleń w tekście: Psy Pawłowa piją tran. O polskiej szkole z punktu widzenia nauczyciela polonisty, egzaminatora, czyli o tym, jak fikcję polskiej szkoły zamienić w pasję uczenia się. Tekst został opublikowany w Od inspiracji ku przyszłości. Wybrane zagadnienia współczesnej edukacji. red. K. Kuszak UAM 2019.

Pan Grzegorz Kotłowski prowadził w TVP autorski program o literaturze zatytułowany Czytać każdy może, adresowany do wszystkich, których interesuje literatura. Recenzje książek są rozbudowane i nieoczywiste, obok poezji, SF, kryminałów, powieści drogi poleca także do czytania Platona.

W 2021 Pan Grzegorz Kotłowski opracował program nauczania, który nazwał Twierdzą wewnętrzną oparł swój pomysł na trzech filarach. Pierwszy to twierdza wewnętrzna (metamiejsce), drugi to dialog, trzeci to sprawczość.

W 2021 r. opublikował tekst: Jak odkręcić dialogiczny słoik w szkole? Chronotopowe kształtowanie relacji dialogowych w edukacji, wraz z dwiema autorkami Beatą Zamorską i Kingą Długą w zbiorze: Czasoprzestrzeń szkoły. Co warto wiedzieć o czasie i przestrzeni szkoły red. naukowa A. Korzeniecka-Bodnar, Z. Gajdzica. Tematem artykułu jest dialogiczność, którą autorzy podejmują na kilku poziomach. Tekst przybiera formę trójgłosu nauczycieli, praktyków i badaczy, którzy swoją codzienną pracę lokują w idei dialogowego bycia M. Bachtina.

W 2004 r. otrzymał nagrodę Gazety Wyborczej 1 miejsce w kategorii poczucie humoru. W 2013 r. otrzymał nagrodę II stopnia przyznaną przez Prezydenta Miasta Poznania. W 2020 r. otrzymał Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wieloletni wykładowca akademicki na studiach podyplomowych dla nauczycieli, prowadził zajęcia z zakresu: Procesy i narzędzia komunikowania się.

Współpracuje z OKE Poznań jako egzaminator i twórca zadań maturalnych.