13 października 2020

Anita Plumińska-Mieloch – profesor oświaty 2020

Pani Anita Plumińska-Mieloch to nauczyciel historii z 26- letnim stażem, wieloletni dyrektor szkoły, autor artykułów w prasie fachowej poświęconych zarządzaniu szkołą, coach pracujący z dyrektorami i nauczycielami oraz prelegent na konferencjach ogólnopolskich z zakresu neurodydaktyki i zarządzania.

Jest przewodniczącą komisji wojewódzkiej Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Regularnie zasiada w składzie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w charakterze eksperta. Jest autorem programów nauczania, poradników metodycznych do historii, kart pracy i scenariuszy lekcji oraz współautorem serii podręczników i zeszytów ćwiczeń do historii „Bliżej historii”, wcześniej do gimnazjum, a obecnie do szkoły podstawowej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Wdrożyła wiele innowacji pedagogicznych z zakresu neurodydaktyki, nauczania wyprzedzającego, wykorzystania projektu indywidualni.pl do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponad stu jej uczniów zostało laureatami ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów historycznych takich, jak: Historia Bliska, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Losy bliskich, losy dalekich, Arsenału Pamięci, konkursów organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. We współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa organizowała Europejskie Dni Dziedzictwa w swojej szkole. Kilkukrotnie zorganizowała akcję społeczną na Facebooku „Obudźmy polskich bohaterów”, która dotarła poza granice Polski. Współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych przy testowaniu narzędzi edukacyjnych. Organizowała akcje charytatywne dla DKMS i Fundacji Gajusz.

Pani Anita Plumińska-Mieloch napisała scenariusze do filmów „ Dom niezłomny”, „Droga do niepodległej – historia nasza”, zajmowała się także ich produkcją, organizowała widowisko historyczne „Wielkopolska w cieniu swastyki”, na które pozyskała grant. Współpracuje z Fundacją Kochanie Poznania i prowadzi grupę rekonstrukcyjną w szkole, która bierze udział w takich wydarzeniach jak obchody rocznicy powstania wielkopolskiego, powstania warszawskiego, poznańskiego Czerwca 56’. We współpracy z Fundacją Chce się Żyć zorganizowała i poprowadziła pokaz mody historycznej w ramach wojewódzkich obchodów 11 listopada w 2019 roku. Brała udział w Nocy Muzeów.

Przez wiele lat we współpracy z Unią Wielkopolan organizowała wojewódzki konkurs historyczny dla uczniów gimnazjów poświęcony Wielkopolsce. Pracowała jako mentor w Aktywnej Edukacji i Nauczycielskiej Akademii Internetowej, pisała scenariusze i recenzowała scenariusze innych nauczycieli  w ramach tego programu. Napisała i wdrożyła Szkolny Program Rozwoju Talentów, co zaowocowała nagrodą dla szkoły „Mistrza Odkrywców talentów”.

W 2012 roku Pani Anita Plumińska-Mieloch została pomysłodawcą i redaktorem szkolnej serii publikacji „Rozwijamy talenty”. Każdorazowo ustalała temat, segregowała materiały i pisała wstęp. Grupa uczniów realizująca projekt, którego Pani Anita Plumińska-Mieloch była pomysłodawcą i opiekunem „Obudźmy polskich bohaterów” wygrała grant wydawnictwa Nowa Era w ramach akcji „Projekt z klasą”. Uczniowie konkurowali z 700 projektami z gimnazjów i szkół średnich z całej Polski. Dzięki uzyskanym środkom finansowym, została wydana czwarta część szkolnej publikacji „Rozwijamy talenty”.

Od roku 2008 do 2016 Pani Anita Plumińska-Mieloch organizowała we współpracy z OBEP IPN Poznań konkurs dla szkół podstawowych – „Polska i Polacy w okresie II wojny światowej”. Była koordynatorem lub uczestnikiem programów: Szkoła z klasą, Szkoła z klasą 2.0, Szkoła myślenia, Uczniowie z klasą. Pięciokrotnie przez Ośrodek KARTA w ramach konkursu „Historia Bliska” została uznana najlepszym opiekunem uczniów piszących historyczne prace badawcze. Została wytypowana przez Ośrodek Karta, jako przedstawiciel Polski, na Letnią Akademię Eustory w Berlinie, w której uczestniczyli nauczyciele historii z Europy. Z powodzeniem stosuje w swojej pracy dydaktycznej TIK (kahoot, Khan Academy, qr-kody, canva, podkasty, padlet), a także myślenie wizualne (sketchnoting) oraz metody „odkrzesławiające”.

Pani Anita Plumińska-Mieloch nieustannie doskonali się zawodowo. Ukończyła m.in. Studia Podypolomowe Liderów Oświaty, odbyła wysokospecjalistyczne kursy z zakresu neurodydaktyki, oceniania kształtującego i myślenia wizualnego. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadząc liczne szkolenia, występując na konferencjach ogólnopolskich, nagrywa programy edukacyjne dla Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, a także webinaria poświęcone tematyce metodycznej i zarządzaniu szkołą.

Za swoją pracę Pani Anita Plumińska-Mieloch otrzymała nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, wyróżnienie w konkursach Nauczyciel Roku 2018 i Wielkopolski Nauczyciel Roku 2019. Jest ambasadorem Wiosny Edukacji oraz członkiem Superbelfrów RP.