listopad 3, 2023

3 listopada 2023

Raport ORE z badania „Ewaluacja wspomagania szkół”

Na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji został opublikowany raport końcowy z badania pt.: Ewaluacja wspomagania szkół. Wyniki badania wskazują m.in. na to, że powstała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 koncepcja szkół ćwiczeń została pozytywnie przyjęta przez środowisko nauczycielskie. Wnioski z przeprowadzonego pilotażu stanowią jednocześnie istotną przesłankę do wdrażania modelu szkół ćwiczeń w ramach Programów Regionalnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. […]