11 kwietnia 2024

Spotkanie z Panem Igorem Bykowskim Wielkopolskim Kuratorem Oświaty oraz konferencja szkoleniowa „Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia?” – 23 kwietnia 2024

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na spotkanie z dyrektorami szkół miasta Poznania i powiatu poznańskiego, na którym zaprezentuje koncepcję pracy Kuratorium Oświaty w Poznaniu Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy. Podczas spotkania odbędzie się także konferencja szkoleniowa nt. Czy stopnie to jedyny sposób weryfikacji wiedzy ucznia? przygotowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na konferencji omówione […]

19 kwietnia 2024

Spotkanie kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

We wszystkich województwach stanowiska kuratorów oświaty zajmują osoby wyłonione w konkursach. – Nowi kuratorzy oświaty to nowe otwarcie. Kuratoria zostały odpartyjnione, a kuratorzy muszą pamiętać także o tym, że oprócz sprawowania nadzoru, mają służyć wsparciem – powiedziała Minister Edukacji Barbara Nowacka. W czwartek w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z kuratorami […]

18 kwietnia 2024

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka. Szkolenia w szkołach rozpoczną się […]

16 kwietnia 2024

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego […]

16 kwietnia 2024

Powołanie wicekuratora oświaty

Pan Wojciech Szulc został powołany z dniem 15 kwietnia 2024 r. na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powołanie przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką wręczył Pan Igor Bykowski, Wielkopolski Kurator Oświaty.

13 kwietnia 2024

Edukacja zdrowotna w szkołach od 2025 roku. Ruszają prace przygotowawcze

W czasie wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosili inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym pn. edukacja zdrowotna. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku. Edukacja i zdrowie należą do najważniejszych obszarów odpowiedzialności państwa, a troska o dobrostan […]

12 kwietnia 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do […]

11 kwietnia 2024

Konferencja „Szkolne Kluby Europejskie w Wielkopolsce” – 24 kwietnia 2024

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego do udziału w bezpłatnej konferencji na temat Unia Europejska to MY – Szkolne Kluby Europejskie w Wielkopolsce. Konferencja odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. w godz. 9:30 – 13:30 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, ul. Górecka 1. Organizatorzy konferencji: Kuratorium […]

11 kwietnia 2024

Obowiązujące przepisy regulujące prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z […]

11 kwietnia 2024

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Dziś do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. […]