14 maja 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla ósmoklasistów

Drodzy Ósmoklasiści, już dzisiaj jest ten wyjątkowy czas w roku szkolnym, kiedy to Wasza wiedza i umiejętności zostaną poddane próbie podczas egzaminów. W związku z tym chciałbym przekazać Wam kilka słów wsparcia i otuchy. Egzamin sprawdza to, czego się nauczyliście, ale nie definiuje tego jakimi jesteście ludźmi. Pamiętajcie zatem, że każdy z Was jest wyjątkowy […]

13 maja 2024

Egzamin ósmoklasisty 2024

Wtorek, 14 maja to pierwszy dzień tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Łącznie do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego przystąpi 214 500 ósmoklasistów z ponad 11 190 szkół oraz ponad 11 600 uczniów będących obywatelami Ukrainy z ok. 3 400 szkół. W 2024 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 14 do 16 maja (wtorek – […]

13 maja 2024

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska. W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE. To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, […]

10 maja 2024

Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowelizacji Karty Nauczyciela

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich szkół i placówek oświatowych W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie awansu zawodowego nauczyciela, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela w 2022 r.: Nauczyciele nieposiadający żadnego stopnia awansu zawodowego (początkujący) odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela (według przepisów obowiązujących od 5 […]

9 maja 2024

Bezpłatny dostęp do Canva dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. W ramach programu Canva for Education wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymają bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy. Dzięki współpracy, MEN nie poniesie żadnych kosztów, a darmowy dostęp do aplikacji otrzymają uczniowie i nauczyciele. […]

8 maja 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla maturzystów

Drodzy Maturzyści, w tym wyjątkowym okresie, kiedy stajecie przed jednym z najważniejszych wyzwań w Waszym życiu, pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia powodzenia. Niech ten egzamin będzie nie tylko sprawdzianem Waszej wiedzy, ale również – a może przede wszystkim – otwarciem drzwi do Waszego dalszego rozwoju. Chciałbym także wyrazić wdzięczność dla dyrektorów szkół, nauczycieli i całego […]

8 maja 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Wojewoda Wielkopolski w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa nr 318/2024 z 23 kwietnia 2024 r., działa Wicekurator Oświaty pan Wojciech Szulc ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Link do formularza on-line

6 maja 2024

Propozycje zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Obecnie nauka religii […]

6 maja 2024

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Minister Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej. W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jst. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i […]

5 maja 2024

Matura 2024. Harmonogram egzaminów

7 maja br. (wtorek) rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca. W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym: część pisemna – od 7 […]

27 kwietnia 2024

Nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu już dostępna!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Z przyjemnością informuję, że od dziś strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu funkcjonuje już w nowej odsłonie graficznej. Informacje opublikowane na stronie internetowej zostały uporządkowane i zorganizowane w czytelne i praktyczne serwisy tematyczne. Obecnie na stronie dostępne są zakładki dedykowane określonym grupom odbiorców: dyrektorom i nauczycielom, organom […]