9 maja 2024

Bezpłatny dostęp do Canva dla uczniów i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej nawiązało partnerstwo z firmą Canva – globalną platformą do komunikacji wizualnej. W ramach programu Canva for Education wszyscy nauczyciele uczący w szkołach i uczniowie od klasy IV szkoły podstawowej otrzymają bezpłatny dostęp do zaawansowanej wersji platformy. Dzięki współpracy, MEN nie poniesie żadnych kosztów, a darmowy dostęp do aplikacji otrzymają uczniowie i nauczyciele. […]

8 maja 2024

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla maturzystów

Drodzy Maturzyści, w tym wyjątkowym okresie, kiedy stajecie przed jednym z najważniejszych wyzwań w Waszym życiu, pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia powodzenia. Niech ten egzamin będzie nie tylko sprawdzianem Waszej wiedzy, ale również – a może przede wszystkim – otwarciem drzwi do Waszego dalszego rozwoju. Chciałbym także wyrazić wdzięczność dla dyrektorów szkół, nauczycieli i całego […]

6 maja 2024

Propozycje zmian warunków i sposobu organizowania nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach i szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Celem zmian jest dostosowanie warunków i sposobu organizacji zajęć religii i etyki do możliwości organizacji pracy szkół i przedszkoli w zakresie racjonalnego dysponowania kadrą pedagogiczną i czasem na realizację tych zajęć. Obecnie nauka religii […]

6 maja 2024

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli

Minister Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zadaniem Zespołu będzie wypracowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej. W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jst. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i […]

5 maja 2024

Matura 2024. Harmonogram egzaminów

7 maja br. (wtorek) rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Wyniki egzaminu poznamy 9 lipca. W 2024 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 24 maja, w tym: część pisemna – od 7 […]

27 kwietnia 2024

Nowa strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu już dostępna!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Z przyjemnością informuję, że od dziś strona internetowa Kuratorium Oświaty w Poznaniu funkcjonuje już w nowej odsłonie graficznej. Informacje opublikowane na stronie internetowej zostały uporządkowane i zorganizowane w czytelne i praktyczne serwisy tematyczne. Obecnie na stronie dostępne są zakładki dedykowane określonym grupom odbiorców: dyrektorom i nauczycielom, organom […]

26 kwietnia 2024

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku. Jest to święto mające na celu podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami. Dzień ten przypomina nam o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, debaty, konferencje i […]

26 kwietnia 2024

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do absolwentów szkół ponadpodstawowych

Drodzy Absolwenci, dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, kiedy z dumą i wzruszeniem zakończycie swoją szkolną podróż i odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły. To moment, na który pracowaliście przez wiele lat, pokonując wyzwania, zdobywając wiedzę i rozwijając się. Wasza droga była pełna wyzwań. Warto podkreślić, że byliście rocznikiem, który zaczynał szkołę średnią w trudnym czasie pandemii. Edukacja […]

23 kwietnia 2024

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany w nim zawarte wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów ustawy o dokumentach publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: określenia nowych wzorów świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, określenia wzoru blankietu duplikatu […]

23 kwietnia 2024

Uszczuplone podstawy programowe. Projekty MEN i konsultacje publiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i […]

22 kwietnia 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Platforma ZPE (https://zpe.gov.pl/) to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są dostępne na otwartej licencji Creative Commons, całkowicie bezpłatnie, można nich korzystać na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Materiały […]

19 kwietnia 2024

Spotkanie kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

We wszystkich województwach stanowiska kuratorów oświaty zajmują osoby wyłonione w konkursach. – Nowi kuratorzy oświaty to nowe otwarcie. Kuratoria zostały odpartyjnione, a kuratorzy muszą pamiętać także o tym, że oprócz sprawowania nadzoru, mają służyć wsparciem – powiedziała Minister Edukacji Barbara Nowacka. W czwartek w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z kuratorami […]