26 kwietnia 2024

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku. Jest to święto mające na celu podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami. Dzień ten przypomina nam o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, debaty, konferencje i […]

26 kwietnia 2024

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do absolwentów szkół ponadpodstawowych

Drodzy Absolwenci, dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, kiedy z dumą i wzruszeniem zakończycie swoją szkolną podróż i odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły. To moment, na który pracowaliście przez wiele lat, pokonując wyzwania, zdobywając wiedzę i rozwijając się. Wasza droga była pełna wyzwań. Warto podkreślić, że byliście rocznikiem, który zaczynał szkołę średnią w trudnym czasie pandemii. Edukacja […]

23 kwietnia 2024

Nowe wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich

Minister Edukacji podpisała nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Zmiany w nim zawarte wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania do przepisów ustawy o dokumentach publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: określenia nowych wzorów świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, określenia wzoru blankietu duplikatu […]

23 kwietnia 2024

Uszczuplone podstawy programowe. Projekty MEN i konsultacje publiczne

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Opublikowanie projektów ministerialnych poprzedziły wstępne propozycje powołanych ekspertów oraz szerokie prekonsultacje społeczne. Projekty MEN uwzględniły część postulatów i sugestii zgłaszanych za pomocą specjalnego formularza i w trakcie spotkań online przez obywateli i różnego typu organizacje i […]

22 kwietnia 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Platforma ZPE (https://zpe.gov.pl/) to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są dostępne na otwartej licencji Creative Commons, całkowicie bezpłatnie, można nich korzystać na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Materiały […]

19 kwietnia 2024

Spotkanie kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

We wszystkich województwach stanowiska kuratorów oświaty zajmują osoby wyłonione w konkursach. – Nowi kuratorzy oświaty to nowe otwarcie. Kuratoria zostały odpartyjnione, a kuratorzy muszą pamiętać także o tym, że oprócz sprawowania nadzoru, mają służyć wsparciem – powiedziała Minister Edukacji Barbara Nowacka. W czwartek w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z kuratorami […]

18 kwietnia 2024

„Edukacja z wojskiem”, czyli wspólne działania MEN i MON na rzecz bezpieczeństwa

Rozpoczyna się pilotaż programu „Edukacja z wojskiem” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej ma objąć około 3,5 tys. szkół. List intencyjny w tej sprawie podpisali Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Minister Edukacji Barbara Nowacka. Szkolenia w szkołach rozpoczną się […]

16 kwietnia 2024

Konkurs na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu pn. „Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich, kształtowanie pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego […]

16 kwietnia 2024

Powołanie wicekuratora oświaty

Pan Wojciech Szulc został powołany z dniem 15 kwietnia 2024 r. na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powołanie przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką wręczył Pan Igor Bykowski, Wielkopolski Kurator Oświaty.

13 kwietnia 2024

Edukacja zdrowotna w szkołach od 2025 roku. Ruszają prace przygotowawcze

W czasie wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Barbara Nowacka, Minister Zdrowia Izabela Leszczyna oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras ogłosili inaugurację prac nad nowym przedmiotem szkolnym pn. edukacja zdrowotna. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od września 2025 roku. Edukacja i zdrowie należą do najważniejszych obszarów odpowiedzialności państwa, a troska o dobrostan […]

11 kwietnia 2024

Obowiązujące przepisy regulujące prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z […]

11 kwietnia 2024

Edukacja obywatelska zamiast HIT-u. Zmiany w ramowych planach nauczania od roku szkolnego 2024/2025

Rezygnacja z przedmiotu historia i teraźniejszość, obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy – to najważniejsze zmiany ramowych planach nauczania, które nastąpią od września 2024 r. – poinformowała w czasie konferencji prasowej minister Barbara Nowacka. Dziś do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. […]