11 maja 2022

Gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Uczennica z Wielkopolski  została jedną z trzech finalistek
I Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. W dniu 6 maja 2022 r. w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się Gala podsumowująca konkurs, podczas której uczestnicy zachwycili praktyczną umiejętnością płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania oraz zaprezentowali swoje umiejętności oratorskie.

Idea Konkursu sięga korzeniami klasycznej europejskiej kultury. Jej ukoronowaniem była retoryka jako sztuka pięknego wysławiania się. Była wyróżnikiem ogłady, elokwencji, bardzo dobrego, wręcz gruntownego wykształcenia. Stanowiła domenę wybitnych mężów stanu, dyplomatów, prawników, humanistów czy filozofów. Była także szkołą precyzyjnego myślenia, analizy, perswazji i przekonywania.

Konkurs składał się z III etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego. Do udziału
w rozgrywkach retorycznych zgłosiło się 1802 uczniów z piętnastu województw. Podczas etapu wojewódzkiego swoje umiejętności prezentowało 47 uczniów z trzynastu województw.
W ogólnopolskim finale wysłuchano przemówień wygłoszonych przez 24 uczniów z województw:  lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego. Samodzielnie przygotowane przez uczestników Konkursu wypowiedzi tj. mowy pochwalne, sądowe, popisowe, czy doradcze cechowały się różnorodnością stylistyczną, tematyczną oraz formalną.

Zespół oceniający wyłonił trzech laureatów i trzech finalistów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody, a także uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom, Organizatorom, Pomysłodawcom oraz życzymy powodzenia w kolejnych edycjach rozwijania kultury żywego słowa.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.