kwiecień 2022

28 kwietnia 2022

Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie dla dzieci z oddziałów przygotowawczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotował i przekazał do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki 7 tys. egzemplarzy słowniczka angielsko-polsko-ukraińskiego wraz z rozmówkami. Publikacje trafiły do uczniów z oddziałów przygotowawczych. To kolejna forma pomocy, jaką uczelnia zaoferowała ukraińskim uchodźcom. Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie (aнглійсько-польсько-український розмовник першоїнеобхідності) wraz z rozmówkami „Let’s talk! Porozmawiajmy! Поро3мовляймо!” zawierają podstawowe zwroty w trzech wersjach językowych, […]

25 kwietnia 2022

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – inicjatywy dla nauczycieli i dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, zaplanowanymi w ramach projektu CDN dla Ukrainy w terminie kwiecień-czerwiec 2022 roku: Warsztaty, szkolenia, seminaria, sieć współpracy dla nauczycieli Udostępnienie Materiałów dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracyjnym Utworzenie w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Czytelni książek ukraińskich dla dzieci z Ukrainy i Polski […]

21 kwietnia 2022

Uprawnienia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu […]

13 kwietnia 2022

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP. Obecnie trwają prace senackie nad nowymi regulacjami. Przewiduje się, że ustawa zostanie uchwalona i podpisana […]

13 kwietnia 2022

Fizyka dla nieletnich – materiały edukacyjne dla nauczycieli fizyki

„Fizyka dla nieletnich – doświadczenia” (www.underage.pro) pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, to materiały przeznaczone dla nauczycieli fizyki, przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów fizyki z klas 7-8 szkół podstawowych, młodzieży z klas 1-4 liceów oraz 1-5 techników, a także ze szkół zawodowych. Dostępne są filmy pokazujące ok. 100 doświadczeń z zakresu nauczania fizyki – […]

13 kwietnia 2022

Materiały edukacyjne dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały zamieszczone materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów. Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych nt. dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I-III […]