1 kwietnia 2022

Nauczyciel szuka pracy

Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych województwa wielkopolskiego jest dostępna na stronie głównej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Nauczyciele niebędący obywatelami polskimi poszukujący pracy w przedszkolach i szkołach naszego województwa mogą zgłaszać swoją ofertę również w podanych niżej urzędach:

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
tel. 61 646 3344
Zakładka Nauczyciel szuka pracy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna
ul. Słowiańska 63
64-100 Leszno
tel. 65 537 36 63
e-mail: wedu@leszno.pl

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Piły
Plac Staszica 10
64-920 Piła
tel. 67 210 42 70
e-mail: oswiata@um.pila.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
ul. Jasna 2
62-800 Kalisz
tel. 572-371-327
Zakładka Giełdy Pracy w jednostkach oświatowych

Urząd Miejski w Koninie – Wydział Oświaty
ul. Wiosny Ludów 6
62-500 Konin
tel. 63 24 01 107
e-mail: malgorzata.hopen@konin.um.gov.pl