kwiecień 13, 2022

13 kwietnia 2022

Przepisy określające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

8 kwietnia br. Sejm RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera on m. in. przepisy wprowadzające standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Projekt został przekazany do rozpatrzenia przez Senat RP. Obecnie trwają prace senackie nad nowymi regulacjami. Przewiduje się, że ustawa zostanie uchwalona i podpisana […]

13 kwietnia 2022

Fizyka dla nieletnich – materiały edukacyjne dla nauczycieli fizyki

„Fizyka dla nieletnich – doświadczenia” (www.underage.pro) pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, to materiały przeznaczone dla nauczycieli fizyki, przedmiotów zawodowych oraz dla uczniów fizyki z klas 7-8 szkół podstawowych, młodzieży z klas 1-4 liceów oraz 1-5 techników, a także ze szkół zawodowych. Dostępne są filmy pokazujące ok. 100 doświadczeń z zakresu nauczania fizyki – […]

13 kwietnia 2022

Materiały edukacyjne dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów

Szanowni Państwo, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zostały zamieszczone materiały edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli dotyczące zasad dbania o zdrowie zębów. Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych nt. dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I-III […]