marzec 2022

29 marca 2022

Pociągami PKP Intercity po Polsce w ramach programu „Poznaj Polskę”

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz PKP Intercity zachęcają szkoły korzystania z transportu kolejowego podczas wycieczek organizowanych w ramach drugiej edycji programu „Poznaj Polskę”. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę przejazdów grupowych, która pozwala obniżyć koszty podróży nawet o 20 procent. – „Poznaj Polskę” wchodzi w fazę wykonawczą. Od 1 kwietnia ruszają wycieczki. Liczymy, że ok. 300 […]

29 marca 2022

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), dokonał w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: Rozwijanie […]

29 marca 2022

Zatrudnianie kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach – informacja dla obywateli Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i napływem do Polski uchodźców z terytorium państwa ukraińskiego Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło szereg działań mających na celu ułatwienie funkcjonowania ukraińskich dzieci w polskich szkołach oraz zatrudniania obywateli Ukrainy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie. Ułatwienie zatrudniania kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela w szkołach w szkołach […]

28 marca 2022

Zespół do spraw cudzoziemców Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Informacji dla rodziców dzieci i uczniów obcokrajowców dotyczących opieki i kształcenia w przedszkolach i szkołach udzielają pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miasta, powiaty, gminy 1. Barbara Zatorska starszy wizytator 780 386 050 miasto Poznań, powiaty: poznański, gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz wszystkie gminy wchodzące w skład […]

28 marca 2022

„Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” – postępowanie przetargowe Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło postępowanie przetargowe w ramach programu „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030”. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów dla uczniów i nauczycieli oraz przeprowadzenie pilotażu w ramach działań edukacyjnych na rzecz profilaktyki przeciwnowotworowej i kształtowania postaw prozdrowotnych, a także promocji zdrowego stylu życia. Zamówienie obejmuje również wdrażanie Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach. W […]

28 marca 2022

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy. Materiały są dostępne w języku polskim i ukraińskim. W dokumentach opublikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określono najważniejsze zasady przeprowadzania, w tym dostosowania warunków i form przeprowadzania, w 2022 r. egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla […]

24 marca 2022

Unia Europejska wspiera młodzież na Ukrainie

W jaki sposób Unia Europejska wspiera ukraińskich uczniów, nauczycieli i osoby uciekające z Ukrainy? Jakie są działania spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), programie Erasmus+, School Education Gateway i eTwinningu? Co można zrobić w ramach działania na rzecz uchodźców w Europie (CARE)? Szybka realokacja dostępnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu […]

24 marca 2022

Intensywny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym dla nauczycieli oraz osób związanych z oświatą, pochodzących z Ukrainy

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli i osoby związane z oświatą, pochodzące z Ukrainy, które zgłaszają się do pracy w polskiej szkole w charakterze pomocy nauczyciela, a nie posługują się językiem polskim, na bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, na poziomie podstawowym (A1). Informacje o kursie: Zajęcia online, codziennie − od poniedziałku do piątku w godzinach 18.30−20.00. Rozpoczęcie kursu −  28 marca 2022 r. Czas trwania łącznie − 60 godzin (6 tygodni). Osoby zakwalifikowane […]