4 marca 2022

Dzieci w wirtualnej sieci i Nastolatki w wirtualnym tunelu – broszury dla rodziców

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
wielkopolskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu opracowała zaktualizowane, III wydanie broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” (wydanie II zostało przesłane do Państwa w maju 2021 r.) oraz nową broszurę pt.: „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, które kieruje do rodziców dzieci i młodzieży. Materiały w wersji elektronicznej zostały bezpłatnie przekazane Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jak również pozostałym kuratoriom, w celu ich upowszechnienia wśród rodziców wielkopolskich przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia, a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie do rodziców – za pośrednictwem dzienników elektronicznych, list mailingowych lub w inny, wybrany przez Państwa sposób – załączonego listu wraz z broszurami „Dzieci w wirtualnej sieci” oraz „Nastolatki w wirtualnym tunelu”, by dotarły do jak najszerszego grona rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży w naszym województwie.

Załączniki

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2022-03-04, rozmiar: 164 KB
Broszura - Dzieci w wirtualnej sieci - 2022
Data: 2022-03-04, rozmiar: 3 MB
Broszura - Nastolatki w wirtualnym tunelu - 2022
Data: 2022-03-04, rozmiar: 2 MB