11 maja 2022

Obchody 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Dnia 13 kwietnia 2022 roku Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł, Wicekuratorzy: Zbigniew Talaga i Aleksandra Kuź, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Maria Jedlińska – Pyssa oraz przedstawiciele wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu wzięli udział w uroczystych obchodach 82 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i zsyłki Rodzin Katyńskich oraz Kresowian na Sybir.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ofiar Golgoty Wschodu i ich rodzin, następnie pod pomnikiem Ofiar Katynia i Sybiru zostały złożone kwiaty oraz odbył się Apel Pamięci.