12 maja 2022

Uroczystość laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

W dniu 10 maja 2022 roku w Kuratorium Oświaty w Poznaniu w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Konkursy zarządzone i zorganizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w maju 2021 r. teraz uroczyście zostały zakończone.

Tytuł laureata uzyskało 215 uczniów z 11 przedmiotów konkursowych. Uczniowie przybyli wraz ze swoimi nauczycielami, opiekunami i dyrektorami szkół w 2 grupach: o 9:30 z biologii i wychowania fizycznego, a o 12:00 z chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Obecna na uroczystości Wicewojewoda Pani Beata Maszewska wraz z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem i Przewodniczącymi Wojewódzkich Komisji Konkursowych wręczali każdemu laureatowi zaświadczenie, które daje określone uprawnienia i przywileje, m.in. pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty i najwyższą ocenę końcową z przedmiotu.

Podczas uroczystości Pani Wicewojewoda i Wielkopolski Kurator Oświaty wygłosili krótkie wystąpienia winszując sukcesu zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom oraz rodzicom. Wojewódzki Koordynator Konkursów przedstawił krótkie sprawozdanie frekwencyjno-statystyczne i wygłosił prelekcję pt. „Moc wyobraźni”. Jak na doniosły charakter spotkania nie obyło się także bez wykonania wspólnej piosenki na zakończenie z akompaniamentem gitary i z życzeniami ciekawych i bezpiecznych wakacji.

Pomimo niestabilnej sytuacji epidemicznej Wielkopolska po raz kolejny sprostała wyzwaniom i zorganizowała wszystkie konkursy przedmiotowe zgodnie z terminarzem. Regulaminy konkursowe uwzględniały wszystkie możliwe warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii i w zależności od sytuacji uczniowie przystępowali do testów, albo w formie stacjonarnej przy komputerze lub wersji papierowej, albo w formie zdalnej – internetowej z kontrolą samodzielności za pomocą kanału wideo. W tym roku przeprowadzono 11 konkursów. Po raz drugi i jedyny w Polsce odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z wychowania fizycznego. Nowością było zorganizowanie pilotażowego konkursu przedmiotowego z muzyki, którego honorowi laureaci i finaliści przybędą do Kuratorium 21 czerwca 2022 w Święto Muzyki.

Do wszystkich konkursów zgłosiło się ponad 38 tys. uczniów z Wielkopolski, z klas IV-VIII szkoły podstawowej. 314 finalistów otrzyma swoje zaświadczenia od dyrektorów szkół, do których zostaną one dostarczone drogą pocztową.

Wszystkim finalistom oraz laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a młodszych uczniów zachęcamy do startu w konkursach w kolejnych latach.