27 września 2023

Spotkanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z kuratorami oświaty

26 września 2023 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z kuratorami oświaty z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentował wicekurator oświaty Zbigniew Talaga. Na spotkaniu zostały omówione obszary zacieśnienia współpracy w zakresie przygotowania szkół do egzaminów zewnętrznych oraz wykorzystania ich w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

Spotkanie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z kuratorami oświaty