13 września 2023

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023

W dniach 5-9 września 2023 r. odbyły się zawody EuroSkills Gdańsk 2023. Była to VIII edycja EuroSkills – największego w Europie wydarzenia w obszarze kształcenia zawodowego i doskonalenia umiejętności, które odbywa się co dwa lata.
600 zawodników z 32 krajów brało udział w 43 konkursach i pokazach umiejętności oraz zawodów. Kibicowało im około 100 tys. uczestników, w tym Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Podczas zawodów miał miejsce VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego.

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
v
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023
Zawody EuroSkills Gdańsk 2023