Luty 2, 2017

2 lutego 2017

Ubieganie się o certyfikat krajowy

Koordynatorów szkolnych uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorem rejonowym i wojewódzkim – rok przed planowanym złożeniem wniosku o nadanie szkole Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie oraz rok przed rozpoczęciem autoewaluacji, celem uzyskania akceptacji. Warunkiem ubiegania się o certyfikat krajowy jest: co najmniej trzyletnia przynależność do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, podejmowanie działań zgodnie z Koncepcją i […]

2 lutego 2017

Ponowne ubieganie się o certyfikat wojewódzki

Certyfikat Wojewódzki Szkoła Promująca Zdrowie traci ważność po 5 latach od dnia jego wydania. Warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest: kontakt z właściwym koordynatorem rejonowym, podejmowanie działań zgodnie z Koncepcją i zasadami tworzenia Szkół Promujących Zdrowie, przesyłanie, właściwemu koordynatorowi rejonowemu, raportów po każdym roku działalności wg wzoru dla szkół ubiegających się o certyfikat wojewódzki (wersja […]

2 lutego 2017

Ubieganie się o certyfikat wojewódzki

Po upływie okresu przygotowawczego, trwającego 3 lata, należy kolejno: Skonsultować się/spotkać z koordynatorem rejonowym lub wojewódzkim, który stwierdzi czy szkoła spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu wojewódzkiego (do pobrania). Po uzyskaniu akceptacji koordynatora: przygotować i przedstawić koordynatorowi rejonowemu Raport podsumowujący starania szkoły/placówki ubiegającej się o uzyskanie certyfikatu wojewódzkiego Szkoła Promująca Zdrowie, przygotować i przeprowadzić wizytę […]

2 lutego 2017

Okres przygotowawczy

W okresie przygotowawczym, koniecznym jest: Kontakt z rejonowym lub wojewódzkim koordynatorem. Podjęcie uchwały rady pedagogicznej (co najmniej 60% społeczności szkolnej powinna wyrażać gotowość do wstąpienia do sieci). Przesłanie do właściwego koordynatora rejonowego pisemnej deklaracji szkoły o chęci przystąpienia do sieci – Karta zgłoszenia szkoły/placówki do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (do pobrania). Szkolenie rady pedagogicznej […]

2 lutego 2017

Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie

Koordynator Wojewódzki starszy wizytator Karolina Adamska Wydział Rozwoju Edukacji tel. 780 386 020 e-mail: k.adamska@ko.poznan.pl Koordynator Rejonowy starszy wizytator Beata Kumanowska Wydział Nadzoru Pedagogicznego tel. 780 386 083 e-mail: b.kumanowska@ko.poznan.pl Koordynator Rejonowy starszy wizytator Elżbieta Czuba Delegatura w Kaliszu tel. 608 062 845 e-mail: e.czuba@ko.poznan.pl Koordynator Rejonowy starszy wizytator Dorota Rogalska-Daszkiewicz Delegatura w Koninie tel. […]