luty 1, 2017

1 lutego 2017

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty

Pracą Kuratorium kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty przy pomocy wicekuratorów oświaty oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze. W skład Kuratorium wchodzą następujące wydziały: Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF) obejmujący działaniem województwo; Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół (WNS) obejmujący działaniem województwo; Wydział Rozwoju Edukacji (WRE) obejmujący działaniem województwo; Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP) obejmujący działaniem powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, […]

1 lutego 2017

One są wśród nas – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Seria publikacji pod tytułem „One są wśród nas” powstały jako wynik prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Publikacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania […]

1 lutego 2017

Informacje w języku polskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Zagranica/Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty.