1 lutego 2017

Informacje w języku polskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Zagranica/Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty.