luty 21, 2017

21 lutego 2017

Informator Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Statutową powinnością PTSM jest: organizowanie sieci schronisk młodzieżowych środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku – obozów wędrownych. Administratorem tras typowych (prowadzi i przydziela terminy) […]