luty 3, 2017

3 lutego 2017

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bank programów profilaktycznych – serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcony programom rekomendowanym i informacjom dotyczącym profilaktyki zachowań ryzykownych: promocja zdrowia psychicznego profilaktyka uniwersalna profilaktyka selektywna profilaktyka wskazująca Edukacja zdrowotna – materiały edukacyjne stanowiące praktyczne wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli.

3 lutego 2017

Zęby małego dziecka

Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny „Zęby małego dziecka” współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

3 lutego 2017

Spotkanie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Dnia 2 lutego 2017 r. Kurator i Wicekuratorzy spotkali się z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli, by rozmawiać o wspólnych działaniach, których celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej. Zaprojektowano realizację cyklu spotkań w tym zakresie o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, by wspierać wszystkich nauczycieli w całym województwie.