Luty 3, 2017

3 lutego 2017

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bank programów profilaktycznych – serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcony programom rekomendowanym i informacjom dotyczącym profilaktyki zachowań ryzykownych: promocja zdrowia psychicznego profilaktyka uniwersalna profilaktyka selektywna profilaktyka wskazująca Edukacja zdrowotna – materiały edukacyjne stanowiące praktyczne wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli.

3 lutego 2017

Zasady zdrowego żywienia

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie prowadzi działalność edukacyjną na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie. Na stronie internetowej instytutu znajdują się informacje: zasady zdrowego żywienia normy żywienia choroby żywieniowozależne i diety

3 lutego 2017

Zęby małego dziecka

Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny „Zęby małego dziecka” współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia.Celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości występowania próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

3 lutego 2017

Wybieram wodę

Ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram wodę” – inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Celem programu jest zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu.

3 lutego 2017

Aktywnie po zdrowie

Aktywnie po zdrowie – program edukacyjny Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Jego celem jest kompleksowa edukacja dotycząca zdrowego stylu życia, a w szczególności zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

3 lutego 2017

Owoce w szkole

Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole”, którego celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

3 lutego 2017

ARS czyli jak dbać o miłość

Program edukacyjny ARS, czyli jak dbać o miłość? został opracowany w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Szkoły, które przystąpią do programu otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych, ulotki informacyjne dla uczniów i rodziców. Zachęcamy do korzystania z serwisów internetowych: Zdrowie w ciąży Stawiam na zdrowie   Załączniki […]