Luty 23, 2017

23 lutego 2017

Prawo rodziców do uczestniczenia w procesie edukacji dziecka – Rzecznik Praw Dziecka

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców, którym – najczęściej na prośbę drugiego rodzica – placówki oświatowe odmówiły udzielenia informacji o dziecku, np. o jego postępach w nauce i zachowaniu, udziału w wywiadówkach czy uroczystościach okolicznościowych, powołując się na fakt niesprawowania przez tego rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Marek Michalak zwrócił się do Ministra […]

23 lutego 2017

Zgłaszanie wypadków osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego powiadamiania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym. Zawiadomienie należy składać w formie pisemnej na adres kancelaria@ko.poznan.pl Dodatkowych informacji udziela Joanna Borowicz, starszy wizytator Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, tel. 61 854 15 75. Załączniki Komunikat w sprawie zgłaszania […]