Październik 2018

30 października 2018

Sposób przeliczania na punkty kryteriów na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę na I etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych, dotychczasowych trzyletnich publicznych liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich publicznych techników dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum określa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego […]

26 października 2018

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedsięwzięć organizowanych w szkołach

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Nawiązując do licznych pytań i interwencji kierowanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a związanych z organizowaniem w szkołach przedsięwzięć, akcji z udziałem stowarzyszeń i organizacji, Wielkopolski Kurator Oświaty zwraca uwagę na obowiązujące w tej kwestii przepisy. Zgodnie z art.68 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 14 grudnia […]

26 października 2018

Ogólnopolska kampania „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu”

Fundacja Wspomagająca Wychowanie Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości pt.: „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna„. Kampania kierowana jest do uczniów z klas IV-VIII wszystkich szkół podstawowych w Polsce, ich rodziców i nauczycieli. Najważniejszymi celami kampanii są odbudowanie i wzmocnienie w społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela […]

26 października 2018

Ogólnopolska Konferencja “Społeczne uwarunkowania uzależnień”

Dnia 25 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE pt. „Społeczne uwarunkowania uzależnień” zorganizowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Urząd Miasta Poznania, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematykę Konferencji dotyczącą współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, problematyki uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków, e-papierosów […]

24 października 2018

Obowiązek informacyjny RODO – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Dane do kontaktu: listownie Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub przez email: sekretariat.wko@ko.poznan.pl. We wszelkich sprawach związanych z ochroną […]

23 października 2018

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Wielkopolski Kurator Oświaty przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób fizycznych odwiedzających serwis internetowy pod adresem ko.poznan.pl (zwany dalej „Serwisem”) czy też pobierający z niego informacje, zwanych dalej „Użytkownikami serwisu internetowego”. Dlatego też, zapewniając transparentność działania przygotowano Politykę prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym ko.poznan.pl. Wielkopolski Kurator Oświaty deklaruje, iż przetwarza informacje, w tym dane […]

19 października 2018

Koordynatorzy Konkursu Języka Polskiego i Matematycznego

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego W przypadku testów na etap szkolny prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 508 381 684 lub 508 381 990  (od godz 9.00 w dniu 19.10.2018) – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu   Koordynator Wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego Alina Janiszewska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu e-mail: alina.janiszewska@odnpoznan.pl Przewodnicząca Wielkopolskiego Konkursu Języka Polskiego […]

19 października 2018

Uroczystość wręczenia Nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 18.10.2018 r. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły wielkopolskim nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się  w Zamku w Rydzynie. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 23 nauczycieli z wielkopolskich szkół i placówek. Natomiast w […]

18 października 2018

Edukacja włączająca – osoby udzielające informacji

Osoby udzielające informacji na temat edukacji włączającej na terenie województwa wielkopolskiego: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Brygida Wieczorek, starszy wizytator tel. 780 386 051 Delegatura w Kaliszu Elżbieta Czuba, starszy wizytator tel. 608 062 845 Delegatura w Koninie Aneta Jarmuż, starszy wizytator tel. 780 386 113 Delegatura w Lesznie Magdalena Jurkiewicz, starszy wizytator tel. 65 6141 100