Październik 18, 2018

18 października 2018

Edukacja włączająca – osoby udzielające informacji

Osoby udzielające informacji na temat edukacji włączającej na terenie województwa wielkopolskiego: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Brygida Wieczorek, starszy wizytator tel. 780 386 051 Delegatura w Kaliszu Elżbieta Czuba, starszy wizytator tel. 608 062 845 Delegatura w Koninie Aneta Jarmuż, starszy wizytator tel. 780 386 113 Delegatura w Lesznie Magdalena Jurkiewicz, starszy wizytator tel. 65 6141 100

18 października 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego. W publikacji omówiono nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady na temat organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania. Poradnik dostępny jest […]

18 października 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. Kwestie te przypomniała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Minister edukacji poprosiła dyrektorów […]

18 października 2018

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czym są Specjalne Potrzeby Edukacyjne? Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią? Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia […]

18 października 2018

Lekcje z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”. Celem projektu jest budowanie świadomości na temat ubezpieczeń społecznych wśród młodzieży. Ogólnopolski projekt „Lekcje z ZUS” realizowany jest pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Informacje nt. ubezpieczeń społecznych przekazywane są młodzieży podczas czterech lekcji […]

18 października 2018

Lekcje w szkołach „Wizyta historyka”

Szkoły ponadgimnazjalne z regionu wielkopolskiego i zielonogórskiego mogą zamówić nietypową lekcję historii przeprowadzoną przez doświadczonego dydaktyka na tematy z historii najnowszej oraz regionalnej. Zajęciom, które trwają 90 minut, towarzyszy prezentacja ciekawego materiału źródłowego i ilustracyjnego. Proponujemy tematy: „Poznański Czerwiec 1956” „Rok 1918. Niepodległość i zwycięskie powstanie” „Aparat represji Polski Ludowej wobec społeczeństwa polskiego” „Podziemie niepodległościowe […]