Październik 22, 2020

22 października 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa wielkopolskiego Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Arkusz monitorowania organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca maja 2021. Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w […]

22 października 2020

Przystań w sieci – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” – ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów Celem organizatorów jest dotarcie do 2 000 nauczycieli i 40 000 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (młodzież w wieku 13-19 lat) w Polsce. Założeniem twórców projektu „Przystań w sieci” jest wyposażenie odbiorców w kompetencje niezbędne do radzenia sobie […]