31 sierpnia 2020

Poradnik dla nauczycieli – Nowe narkotyki

Szanowni Państwo,

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuje poradnik dla nauczycieli pt. Nowe narkotyki opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach, a także dla rodziców w profilaktyce domowej. Poradnik uzupełniony jest również o informacje na temat nowych narkotyków.

Załączniki

Poradnik dla nauczycieli pt. "Nowe narkotyki"
Data: 2020-08-31, rozmiar: 2 MB