3 lutego 2017

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bank programów profilaktycznych – serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcony programom rekomendowanym i informacjom dotyczącym profilaktyki zachowań ryzykownych:

  • promocja zdrowia psychicznego
  • profilaktyka uniwersalna
  • profilaktyka selektywna
  • profilaktyka wskazująca

Edukacja zdrowotna – materiały edukacyjne stanowiące praktyczne wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli.