2 października 2019

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE)

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – Schools for Health in Europe Network Foundation) zaprasza do współpracy szkoły i przedszkola, które chcą się podzielić swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie.

Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie  (ESSzPZ) została utworzona w 1992 r. w wyniku porozumienia Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska stała się członkiem Europejskiej Sieci we wrześniu 1992 r. Od 1 stycznia 2008 r. ESSzPZ przekształciła się w Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE).  Obejmuje 32 kraje. Koordynacją na poziomie europejskim zajmuje się University College South Denmark w Haderslev w Danii.

Informacje i materiały edukacyjne z zakresu Szkoły Promującej Zdrowie znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE – Schools for Health in Europe Network Foundation).

Link do strony:  https://www.schoolsforhealth.org/

W Newsletterze SHE zamieszczane są informacje o działaniach związanych z rozwojem szkól promujących  zdrowie w Europie, subskrypcja: https://www.schoolsforhealth.org/newsroom

Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie również ma swój profil w mediach społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/SchoolsHealthEurope/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4874245/
Twitter:  https://twitter.com/SHE__network

Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoimi osiągnięciami w zakresie tworzenia przedszkola i szkoły promujących zdrowie, Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie (SHE) serdecznie zaprasza do współpracy. Materiały zostaną zamieszczone na Facebooku SHE oraz w Newsletterze Europejskiej Sieci SHE.

Kontakt do SHE:
Ulla Pedersen, consultant
Schools for Health in Europe Network Foundation
email: uped@schoolsforhealth.org
www.schoolsforhealth.org