15 lutego 2017

Struktury związkowe, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie Gmin

W związku z listem pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej do central związkowych, przedstawiamy w załączeniu informacje udzielone przez centrale reprezentatywnych organizacji związkowych na temat struktur związkowych, do których należy kierować do zaopiniowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Załączniki

OPZZ
Data: 2017-03-06, rozmiar: 59 KB
Forum Związków Zawodowych
Data: 2017-03-06, rozmiar: 147 KB
KK NSZZ Solidarność
Data: 2017-03-06, rozmiar: 474 KB
Zasięg działania regionów KK NSZZ Solidarność
Data: 2017-03-06, rozmiar: 68 KB