11 lutego 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 10 lutego br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska przedstawiła poznańskim mediom zagadnienia dotyczące wdrażania reformy edukacji. Kuratorzy prowadzą konsultacje z samorządami dotyczące tworzenia uchwał w sprawie sieci szkół. Biorą udział w wizjach lokalnych. W minionym tygodniu odwiedzili Sarbię, Hutę, Śmieszków i Gębice w gminie Czarnków. Wraz z wizytatorami z Delegatury w Pile, Burmistrzem i przedstawicielami Rady gminy prowadzili rozmowy z dyrektorami szkół, m.in. warunków lokalowych i przekształceń szkół związanych z reformą. W Sarbii odbyło się również spotkanie z przedstawicielami rodziców, którzy prosili, aby w ich miejscowości funkcjonowała ośmioklasowa szkoła podstawowa.

Ponadto Wielkopolski Kurator Oświaty prowadzi liczne działania wspierające dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, m.in. w ramach grantów będzie organizował wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń z zakresu nowej podstawy programowej. Pierwszy grant będzie dotyczył klas I-IV. Wcześniej przewidziane są spotkania dla dyrektorów szkół. Szkolenia dla nauczycieli będą się odbywały według harmonogramu przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Następnie prowadzone będą szkolenia przez metodyków, którzy przybliżą zainteresowanym tematykę dotyczącą podstawy programowej oraz sposobów jej realizacji.

Więcej informacji na stronie internetowej TVP3 Poznań.