4 lutego 2017

Konferencja prasowa Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Dnia 3 lutego br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska podczas konferencji prasowej przedstawiła dwa komunikaty.
W Ministerstwie Edukacji Narodowej ogłoszono zakończenie konsultacji społecznych w sprawie podstaw programowych. Podczas prekonsultacji i konsultacji projektu podstawy wpłynęły uwagi od innych resortów i od partnerów społecznych.
– „Trwają ostatnie prace, które zakończą się w sobotę. Planowane jest również spotkanie koordynatorów poszczególnych przedmiotów. Nastąpi wtedy ostateczne przygotowanie projektu, który skierowany zostanie do podpisu Ministra Edukacji Narodowej. Podręczniki do klas I, IV i VII powstaną na czas”– zapewnił wiceminister edukacji. Na bazie nowych podstaw programowych wydawcy zdążą wydać podręczniki dla uczniów oraz nauczycieli.
W planach są też szkolenia dla konsultantów, aby mogli potem przeszkolić dyrektorów i nauczycieli.

W najbliższym czasie kuratorzy spotkają się bezpośrednio z dyrektorami szkół i nauczycielami szkól podstawowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz uczących w klasach IV i VII.

Planowana jest też dodatkowa konferencja z dyrektorami szkół branżowych – we wszystkich miastach – delegaturach kuratorium.

Więcej informacji na stronie Radia Merkury i TVP3 Poznań.