3 lutego 2017

Spotkanie z ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Dnia 2 lutego 2017 r. Kurator i Wicekuratorzy spotkali się z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli, by rozmawiać o wspólnych działaniach, których celem jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do wdrożenia nowej podstawy programowej.

Zaprojektowano realizację cyklu spotkań w tym zakresie o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, by wspierać wszystkich nauczycieli w całym województwie.

Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli
Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli
Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli