27 lutego 2017

Wizyta w Brandenburgii

W dniach 23-24 lutego br. Wicekurator Oświaty pan Krzysztof Błaszczyk wraz z delegacją z Kuratorium Oświaty w Poznaniu wziął udział w spotkaniu roboczym w Krajowym Urzędzie Szkolnym we Frankfurcie (nad Odrą). Podczas wizyty nastąpiła wymiana informacji i doświadczeń w obszarze wspólnych zainteresowań, w szczególności w obszarze nadzoru szkolnego, kształcenia zawodowego w Brandenburgii oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do objęcia funkcji w kierowaniu szkołami.

Goście z Polski odwiedzili Miejskie Gimnazjum Karla Liebknechta oraz Centrum Kształcenia Wyższego (gimnazjum zawodowe i technikum) Konrada Wachsmanna. Zapoznali się również z pozaszkolnymi formami nauczania podczas zwiedzania Muzeum Kleista.

Stronę niemiecką reprezentował sekretarz stanu pan dr Thomas Drescher i kierownik Krajowego Urzędu Szkolnego pan dr Steinke. Delegacja z Niemiec przyjedzie do Polski w dniu 24 marca br., aby kontynuować współpracę oraz zapoznać się z ofertą naszych szkół podczas Targów Edukacyjnych.