4 czerwca 2018

Koncert Śpiewający „Marcinek”

Dnia 21 maja 2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w koncercie Śpiewający „Marcinek” w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum  i. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Podczas koncertu wystąpiły, m.in. chóry wychowanków oraz uczniów „Marcinka” oraz artyści operowi, którym towarzyszyła CoOperate Orchestra pod dyrekcją Adama Domurata. W ten uroczysty sposób rozpoczęto obchody 100-lecia szkoły.