6 czerwca 2018

Obchody 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie

Dnia 25 maja 2018 r. Wicekurator Oświaty dr Krzysztof Błaszczyk wziął udział w obchodach 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dąbroszynie.

W obchodach wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani nauczyciele, pracownicy oraz absolwenci i mieszkańcy społeczności lokalnej. Ten szczególny dzień był okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań za zasługi dla Gminy i Miasta Rychwał oraz za wkład w tworzeniu historii i tradycji placówki. Zasłużeni to byli dyrektorzy szkoły pani Gabriela Jezierska i pan Arkadiusz Chmielewski, dyrektor Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie oraz emerytowani nauczyciele: panie Janina Drewniacka, Barbara Marecka oraz Krystyna Szymczak.

Z okazji stulecia dokonano również odsłonięcia tablicy pamiątkowej, a chętne osoby mogły wpisać się do księgi. Uroczystość uświetniły występy uczniów.