7 stycznia 2019

Uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej w Ryczywole

Dnia 4 stycznia 2019 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystości nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej w Ryczywole. Patron szkoły jest utożsamiany z konkretnymi wartościami wpisanymi w jej misję i priorytety.  Wybór Powstańców Wielkopolskich na patrona szkoły w Ryczywole jest złożeniem hołdu uczestnikom zwycięskiego zrywu sprzed 100 lat, ale także wskazaniem dzieciom i młodzieży wartości, które były zawsze bliskie Polakom i są nadal aktualne. Uroczystościom towarzyszyła oprawa wizualna, przygotowana dla bardzo wymownych tekstów i pieśni w wykonaniu uczniów.