10 maja 2024

Awans zawodowy nauczycieli w świetle nowelizacji Karty Nauczyciela

Szanowni Państwo
Dyrektorzy wielkopolskich szkół i placówek oświatowych

W związku z pojawiającymi się zapytaniami w sprawie awansu zawodowego nauczyciela, uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami ustawy Karta Nauczyciela w 2022 r.:

  1. Nauczyciele nieposiadający żadnego stopnia awansu zawodowego (początkujący) odbywają przygotowanie do zawodu nauczyciela zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela (według przepisów obowiązujących od 5 sierpnia 2022 r.)
  2. Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela kontraktowego do dnia 31 sierpnia 2027 r. odbywają staż na stopień nauczyciela mianowanego według „starej” ścieżki awansu zawodowego (według przepisów ustawy Karta Nauczyciela sprzed nowelizacji z 5 sierpnia 2022 r.)
  3. Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela mianowanego, którzy zdążyli rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego najpóźniej we wrześniu 2021 r. kończą ten staż według „starej” ścieżki awansu zawodowego (według przepisów ustawy Karta Nauczyciela sprzed nowelizacji z 5 sierpnia 2022 r.).
  4. Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela mianowanego, którzy nie zdążyli rozpocząć stażu przed zmianą Karty Nauczyciela w dniu 5 sierpnia 2022 r., a także dyrektorzy szkół w każdym przypadku uzyskują awans zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela (według przepisów obowiązujących od 5 sierpnia 2022 r.). Ci nauczyciele muszą przepracować 3 lata i 9 miesięcy od dnia nadania mianowanego i legitymować się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy.

Ustalenie w którym trybie nauczyciel odbywa awans na wyższy stopień awansu zawodowego następuje na samym początku jego ścieżki awansu i rzutuje na cały okres awansu zawodowego. Jest więc kluczowym prawidłowe ustalenie ww. trybu. Prosimy o zapoznanie się z załączoną do ww. komunikatu prezentacją multimedialną oraz o kontakt w przypadku dalszych wątpliwości.

Łączę wyrazy szacunku,
Wielkopolski Kurator Oświaty
dr Igor Bykowski

 

Wsparcie oraz informacje w sprawie awansu zawodowego:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół
Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
tel. 780 386 047
wns@ko.poznan.pl

Załączniki