13 maja 2024

Powołanie członków zespołu eksperckiego ds. edukacji obywatelskiej

Minister Edukacji Barbara Nowacka powołała dziś członków zespołu eksperckiego do prac nad przygotowaniem projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego nowego przedmiotu – edukacja obywatelska.

W gronie ekspertów znaleźli się doświadczeni nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, pracownicy naukowi przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji obywatelskiej oraz przedstawiciele IBE, CKE.

To będą lekcje bardzo praktyczne. Chcielibyśmy, by uczniowie odwiedzali instytucje publiczne oraz prowadzili debaty oksfordzkie. Chcielibyśmy nauczyć młodych ludzi kulturalnej dyskusji. Młodzież powinna mieć szansę, by poczuć czym jest obywatelskość oraz jak stawić czoła wyzwaniom, jakie stawia przed nimi świat

– mówiła Nowacka.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Katarzyna Lubnauer, która podkreśliła, że edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, obejmującym zagadnienia istotne dla funkcjonowania lokalnych społeczności, funkcjonowania państwa i jego instytucji, Unii Europejskiej oraz świata.

Chcemy, by przedmiot opierał się na triadzie idei: wiedza, umiejętności, kompetencje. Poza wiedzą uczniowie powinni kształtować konkretne umiejętności, wiedzę praktyczną i kompetencje miękkie, takie jak sztuka dyskusji

– stwierdziła wiceminister.

Edukacja obywatelska będzie przedmiotem praktycznym, który obejmie cztery komponenty. Pierwszym będą kwestie regionalne i zrozumienie jak działa samorząd. Drugim będzie kwestia funkcjonowania państwa i jego instytucji. Trzeci komponent to wiedza o Unii Europejskiej, ostatni skoncentrowany będzie na problemach globalnych w kontekście m.in. polityki klimatycznej czy migracyjnej

– dodała.

Skład Zespołu:

  • dr Jędrzej Witkowski – koordynator prac zespołu
  • Urszula Małek, nauczycielka historii, hit, wos
  • dr Kamil Paździor, nauczyciel historii
  • dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus
  • Anna Rabiega, OKE Wrocław
  • Olga Wasilewska, IBE
  • dr hab. Łukasz Zamęcki, UW
  • dr hab. Marcin Zaremba, UW

Źródło: MEN